PROJEKT LAUÉ


           Kliknutím na odkaz se dostanete k mojí autorské tvorbě. 

              Jedná se o obrazy nesoucí léčivé světelné frekvence.