Naslouchej srdci

05.12.2021

Ptáš se, co udělat pro lepší svět? Pro lepší zítřek?

Je jediná cesta, jak to vše stvořit. Ta cesta je skrze Tvé srdce. Rozhoduj se na základě srdce. Nech se jím vést. Tvoř krok po kroku. Přijímej zprávy ze srdce a běž udělat to, co po Tobě Tvé srdce chce.

Uslyšíš jasná vedení. Budou možná nelogická. Často při nich budeš muset překročit lehce svou komfortní zónu. Někdy ji budeš muset překročit o trochu víc, než jsi byl doposud zvyklý/á. Ale přesto běž a udělej to. Bude to chtít Tvou odvahu, postavit se strachu a neznámému. Ne však bojovnost. Bude to chtít Tvou lásku. Bude to chtít, abys odevzdal všechny své klamy, které Tě doposud drží ve Tvé kleci plné zdánlivého pohodlí, ale nesvobody. Ber to jako dobrodružství, to Tě posílí.

Až to začneš dělat, tak se může stát, že si začneš něco projektovat v hlavě. Budeš se z těch kroků, které po Tobě Tvé srdce chce, abys udělal, snažit vymyslet nějakou strukturu.

Pak zadrž!

Ve velké většině to je právě ego, které se snaží, aby věci dávaly smysl, a hlavně, aby než něco uděláš, z toho byla nějaká výhoda pro Tebe. Tohle srdce nikdy neřeší. Vždy je to to nejlepší pro Tebe, ale někdy je pro Tebe nejlepší třeba zklamání, a za tím si nikdo vědomě a rád nepůjde. Ego nehledí příliš daleko do budoucnosti, chce vidět výsledek hned, a pokud se to bude jevit nevýhodně, bude Tě zrazovat strachem. Nedej se. Prohlédni ten klam již v začátku.

Takže nevytvářej v tom schéma. Nevytvářej v tom plán.

Běž a udělej tu první věc, kterou po Tobě Tvé srdce chce. A nečekej na výsledek! Naslouchej dalšímu kroku, který máš učinit. Možná to budou úplné drobnosti zezačátku, než se naučíš chápat, kdy Tě volá srdce.

Pokud jsi přeci jen upustil uzdu svému egu a nechal ho plánovat, tak v případě zklamání z očekávání něčeho jiného si připusť emoce a pocity. Nenech se jimi však moc zdržovat.

Vstaň, oklep se a jdi dál a učiň další věc, kterou po Tobě Tvé srdce žádá.

Nesnaž se to nějak usadit do kontextu. Není v tom teď zdánlivě žádný smysl. Z tohoto úhlu pohledu není vidět víc.

Buď si však vědom, že každým malým krokem vedeným ze srdce se stáváš součástí velkolepého plánu, který Tě už teď přesahuje. Naslouchej hudbě svého srdce. Nakonec z těch všech malých kroků, z těch hlásek a tónů, které budeš zpívat hlasem svého srdce, vykouzlíš symfonii. Symfonii srdce. Symfonii Lásky. A staneš se její součástí. To jediné si opravdu přeješ. Po ničem jiném stejně netoužíš.

V lásce Veronika Laué