Léčivé texty

Léčivé texty jsou postaveny na krátkém, ale hlubokém prožitku. Jsou koncipovány jako krátký příběh nebo rozhovor dvou bytostí, jakoby vytržený z kontextu nějakého většího příběhu, který ale je součástí vaší vlastní skryté touhy. Vynáší na povrch témata ve vás, stíny ve vás. Spouští léčivé procesy, jemně, pozvolna, dlouhodobě...

Stačí nechat působit a dovolit si prožít.

Všechny zde uvedené léčivé texty ke mně přicházejí za hluboké noci, na rozdíl od ÚVAH, které vždy vznikají současně s východem slunce.

Doporučení: Léčivé texty je dobré pozorovat, jen prožít, nehodnotit. Vyjádření v příbězích neznamená pravdivost nebo pravost z nichž vycházejícího poznatku. Některé z nich jsou poznatky jdoucí z osvícení, jiné jdoucí z temnoty, iluzí, vycházející z vnitřních postojů, aktuálních emočních stavů, v nichž jsme ovlivněni prostředím, závislostmi, lpěním. Neberte tedy příběhy jako NÁVOD na to, jak se cítit. Jen hledejte, v kterých okamžicích a v kterých situacích se takto cítíte VY. Kdy vás například něco svazuje, že nejste schopni se osvobodit a lpíte jen na jedné možnosti jako té skutečné, jakkoliv krásně se jeví. Pokud vás však cokoliv omezuje, cokoliv svazuje, není to PRAVDIVÉ. Hledejte v textech, kde je to iluze a kde skutečnost. Záměrně nechávám některé příběhy bez vysvětlivek. Najděte si v nich iluzi či pravdu sami, pak ji objevíte i v sobě ❤️

Poznání

29.04.2023

Následující text přináší vhled do témat:

Odevzdání

17.12.2022

Následující text přináší vhled do témat:

Zloděj

28.08.2022

Následující text přináší vhled do témat:

Důvěra

01.08.2022

Následující text otevírá vhled do témat:

A DOST !!!

27.07.2022

Fáze, kterou pokud znáte, víte, že vede ven z pocitu oběti. Potřebná síla vyjádřená vzdorem a vymezením se vůči okolí ještě však z pohledu soudce, který viní za své přešlapy okolí. Má však v sobě již aspekt té potřebné síly, kdy si dovolíme vztek, což postupně vede přes přijetí této emoce v sobě ke skutečné sebehodnotě. Až poté může přijít...