Nevinnost

28.02.2022

Následující text otevírá vhled do témat:

_____________________________________________________________________________________________________

💎 Odpuštění 💎 Být v kontaktu s Láskou 💎 Láska je vše kolem 💎 Projekce sebe samého do ostatních 💎 Požehnání od Ženy 💎 Požehnání od Matky 💎 Léčení muže 💎

____________________________________________________________________________________________________

Vím, že být vedle mě je náročné. Vím, jak je těžké být v tom kontaktu s Láskou. Vím, jak Ti neustále, nastavením zrcadel ukazuji, jak moc jsi nedokonalý, jak nestojíš za nic, jak velkou ubohost v sobě skrýváš a kolik síly musíš vynakládat, abys mě přesvědčil o opaku. A chápu, že je někdy snadnější utíkat, nebo mě raději opouštět.
Věř však, milovaný muži, že to nedělám JÁ. Že to není to, co skutečně vysílám k Tobě. To jen Tvá láska k sobě samému je přesně taková, jak vinen se cítíš. To je Tvá vnitřní iluze viny, kterou prožíváš a snažíš se z ní vykoupit, tím že se SNAŽÍŠ.

A ta SNAHA Ti bere veškerou jiskru, veškerou radost ze života.


Vím, jak těžké je odpouštět druhým, a je tedy jasné, jak těžké bude pro Tebe odpouštět sám sobě. Tohle všechno má ale řešení. Když si uvědomíš, že není ŽÁDNÉ VINY.
Pak není co odpouštět.
Vím, někdy je to moc zmatené, to, co říkám, někdy vůbec nevíš, o čem mluvím, ale Tvá duše vše nasává a čeká jen na správný okamžik. Miluji Tě. I když má láska Ti teď v Tvé nepravdě způsobuje ukrutnou bolest. Nemohu však jinak než MILOVAT. Je to to jediné, čím skutečně JSEM. 

A počkám, až si vzpomeneš i Ty.

Tvá milující žena 💗