Tíha hříchu

28.02.2022

Následující text otevírá vhled do témat:

_____________________________________________________________________________________________________

Muž a Žena 🌗 Tíha hříchu 🌗 Vina 🌗 Polarita 🌗 Pochopení karmy a utrpení z ní vycházející 🌗 Uvědomění si postu oběti - není žádná oběť 🌗 Uzdravení mužské a ženské části 🌗 Matka a syn 🌗 Stín ženské polarity

_____________________________________________________________________________________________________

Už několik dní cítím ve svém břiše stále stejný pocit. Nůž je vnořený hluboko do mých útrob a jeho ostří rozděluje mé vnitřnosti na malé části. Ruka, která nůž pevně svírá je ta Tvoje. Tvůj dech horkem pokrývá ve vlnách moji tvář. Tvé tělo se tiskne na to moje.

 Když jsem to spatřila poprvé, tak jsem plakala, přišla jsem si jako Tvá oběť a Ty jsi byl můj vrah. Jak se však ten obraz neustále opakuje cítím rozdíl. Toužím po tom, abys to udělal. Já Tě nutím, abys to udělal. A ty se lámeš v kolenou a nenávidíš mě za to, že jsem Tě donutila. Že jsem Tě přemohla a nechala jít do viny. Udělal bys pro mě všechno na světě a já chci zrovna tohle.

Zabiješ mě lásko? Uděláš to pro mě?

Svět tolik BOLÍ a já chci domů. Pošli mě tam prosím, já nemám dost síly to udělat sama. Tvé ruce se klepou, nenávist se dere ven. Je jí v Tobě tolik a já vím, že pochází ode mne. Nenávidíš mne. Za to, že Tě tu chci zanechat a sama sobecky odejít. Za to, že využívám Tvé lásky proti nám.

Ztratili jsme kontakt s Bohem, vyhnáni z ráje teď necítíme lásku tím správným způsobem.

Oslepeni krutostí.

A tak se naše oči setkávají. Pevný kov ochlazuje mé tělo, krev stéká na podlahu. Cítím obrovskou úlevu. Jsem vykoupena. Jsem osvobozena. Tebe tím uvrhuji do temnoty.

Děkuji Ti. Omlouvám se. Miluji Tě.

Odpustíš mi to lásko?

Možná někdy, já vím... dokážeš to. Jsi silný.

____________________________________________________________________________________________________

Až si Žena projeví skutečnou LÁSKU k sobě, osvobodí tím Muže, aby jí otročil v její touze být obětí 💗