Toxicita ve vztazích

10.05.2022

Toxicita je podstatně omílané téma, co se týče partnerských a vlastně i jakýchkoliv jiných mezilidských vztahů. Co je to vlastně vůbec toxicita ve vztahu? Je to vědomé ubližování? Je to snad nastavení nějaké osoby?

V prvé řadě je dobré si uvědomit, že toxicita není vlastnost. Toxicitu můžete přirovnat ke stojaté vodě. Když se rybník zanáší a nečistí, a ještě k tomu všemu neproudí a udržuje se jen k jednomu účelu (jako chovný rybník), tak se časem začne zanášet různými mikroorganismy, kteří zajištují rovnováhu, tak aby se časem (dlouhým časem) samovolně přeměnil v mokřad a bažinu, která pak působí jako rozkladný element toho všeho, co v ní je. Je to takový kompost. Co stojí, tak je třeba prostě zkompostovat, přeměnit vlivem z venku, tak aby se nakonec přeměnilo třeba v úrodnou půdu. Je to proces velmi pomalý, ale vždy nakonec vede k určité úrodnosti. A v jednu chvíli je takový rybník prostě pro zdravého jedince naprosto toxický.

Když to převedu na lidskou bytost, tak lidská bytost není složena jen ze hmoty, jako rybník, ale má taktéž duchovní složku. Obě tyto složky je třeba mít v rovnováze a udržovat je v pohybu (proudění vody) a změnách. Změna je nutná pro pohyb. To je čistě fyzikální zákon, nad tím není třeba dlouho přemýšlet. Zákon o pohybu. A tento fyzikální zákon v sobě nese právě i vědomí, že energie ovlivňuje hmotu. Je tedy nutné změnit polohu, aby mohl vzniknout pohyb. Změna je nutná, aby něco bylo v pohybu. Proto se říká, že Změna je Život, a je tomu tak doslova. Život je neustálý proud změn. I ten toxický mokřad je v pohybu, sice velmi pomalém, ale je.

Jak se tedy lidská bytost stane toxickou pro okolí? Ano, hádáte správně. Ve chvíli, kdy se přestane hýbat fyzicky a v duchovní oblasti se přestane vyvíjet. "Přestane hýbat" asi není přesný termín, ale jedná se o významné zpomalení v pohybu. Přestane se učit novým věcem. Přestává přehodnocovat své názory a stojí si pevně na svém, bez možnosti přeměny názoru. Lpí na starých pravdách a předsudkách. Přestane se ptát, ale jen informace podává. Nerozvíjí své schopnosti. Zůstává v rutině, kterou neustále potvrzuje svým starým převzatým názorem (převzatým proto, protože téměř všechny vaše názory jsou převzaté od nějakých autorit) a nevytváří si své vlastní názory bez ohledu na to, zda jsou v souladu s pravidly a nastavením společnosti. Bojí se jít proti proudu.

Není to tedy o vlastnosti člověka, ale je to o jeho strachu. Osoba, která je toxická je totiž plná strachu a omezení a bude se vás snažit udržet v tom samém nastavení proto, aby s vámi mohla být v souladu. Bude vám bránit se vyvíjet, protože to by ohrozilo její svět. Není to o tom, zda vás má ráda nebo ne. Ale v podstatě věří tomu, že ví, co je pro vás dobré a její strach jí nedovolí vás pustit vpřed. Protože tuší, že by zůstala bez vás. A toxická osoba plná strachu nesnese být sama. Použije i manipulaci k tomu, aby vás udržela ve svém poli stereotypu, které je bez pohybu, bez dalšího vývoje.

Pro bytost, která touží po vývoji a poslouchá hlas své duše (své srdce) to ale časem začíná být nekomfortní. Bude mít touhu se od toxické bytosti odloučit. Jednoduše proto, že soužití s ní v ní bude vytvářet rozpor. Tento rozpor, kdy se duše touží vyvíjet a okolí ji drží v nemožnosti pohybu vpřed má za následek jediný možný stav. A tím je deprese. Deprese je tedy přirozená reakce na okolí. Nejedná se o onemocnění, které je třeba léčit, jak si někteří mylně myslí. Je to naopak NAPROSTO ZDRAVÁ reakce ZDRAVÉ BYTOSTI. Toxická bytost depresí netrpí, pokud je v negativních pocitech, je to proto, že za veškeré své nezdary obviňuje okolí. Takže se vlastně udržuje v negaci a tím se u ní ani deprese nemůže projevit. Chová se tedy jako ten rybník, co se chystá být pomalu mokřadem a bažinou, a plně je s tím v souladu. Pokud však chcete žít zdravě, tak se budete snažit z bažiny dostat a přežít. A k tomu je třeba uvědomění si, že se propadám do bažiny a je třeba něco udělat dřív, než vás to stáhne úplně a stanete se také součástí bažiny. Stát se součástí bažiny je chvíle, kdy rezignujete a svou depresi potlačíte léky (antidepresivy) a chováte se dál, jakože se nic neděje. Vlastně odstraníte výstražné nápisy a stanete se také toxickou. Pokud chcete přežít přichází deprese, která vám ukáže váš stav. Cítíte se jako v pasti. A to je ukazatel toho, že v ní skutečně jste. A deprese je stav, který vám to zvědomuje.

Toxicita tedy není nic předurčeného. Není to vlastnost, která nejde přeměnit. Je to rozhodnutí něčemu věřit a již to nezměnit. Je to uzavření se jiným možnostem.

Ve vztahu nás toxický partner může ovlivňovat tím, že se nechce vyvíjet s námi. Nechce růst. Chce svůj smrádek a teplíčko. A bude v tom smrádku chtít udržet i vás. Poté je důležité začít spolu komunikovat a situaci si vyjasnit. Pokud vás bude brzdit a zasypávat strachy, nebo udržovat v nemožnosti pohybu vpřed vaším nepřijetím takový jaký jste, tak je lepší ze vztahu odejít i za předpokladu, že k člověku cítíte lásku. Lásku byste totiž správně měli cítit ke všem bytostem a v prvé řadě sami k sobě. Takový partner, kterého v takové situaci neumíte opustit vás právě bude učit tomu, že je třeba se postavit za sebe. Tím, že vedle něj zákonitě přijde deprese (nebo jiné vážné onemocnění na fyzické rovině). Deprese je často spojována i v návaznosti na porod. Je to proto, že přijde velká změna, kdy žena je nucena zpomalit a víc cítit sebe sama. Porodem v ní proběhne automaticky řada obrovských změn na fyzické i duchovní rovině. Napojí se tím na svou duši, na své vnitřní vedení a ve většině případech zjistí, že ve společnosti je něco špatně nastaveno a ona se necítí dobře v tom, jak to je (sama doma na vše, separovaná od společnosti, role čekající ženy na muže) a jediná správná reakce je tedy deprese. Deprese nutí ke změně! Nenutí k přijetí stavu a potlačení léky. Neznamená to, že je s vámi něco v nepořádku. To je obrovský společenský omyl, na který se bohužel teď velmi doplácí. To, co je nemocné je společnost, ne jedinec.

Vrátím se ale teď k toxicitě ve vztahu a k tomu, jak se hodně rozdělují partnerství na karmické a na spřízněné či dvojplamenné.

Je to právě o tom, jak spolu partneři spolupracují a co se od sebe učí. Asi bych úplně nebrala karmické vztahy jako špatné vztahy a jedině ty spřízněné jako správné, protože každý vztah je velmi důležitý pro náš růst. Každá překážka je výbornou možností k posunu, pokud se jí rozhodneme projít. Ne bojovat, ne překonat, ale projít skrze ni. Zůstat v pohybu. Neustále se ptát sebe sama. Klást si nekonečně mnoho otázek a s odpovědí se spokojit jen na krátký čas. To je ŽIVOT.

Ono totiž nic není pravda, a přesto všechno je pravda. V tomto iluzorním světě je možné všechno. A je to prostě hra. Dost reálná. Hodně vás to vcucne, proto je to tak připraveno, aby to vypadalo tak moc skutečné. Ono není třeba nad tím nějak moc přemítat. Je třeba v tom zůstat v pohybu. V radosti. V opojení tím, kolik možností mám každý den před sebou, když se jim otevřu.

Co se týče dvojplamenného vztahu, tak je to jako podívat se do nejpravdivějšího zrcadla, které neukazuje vaši fyzickou podobu (i když občas i ta je zřejmá), ale hlavně tu vnitřní. Je to naprosto shodná energie, která se zvenku může chovat odlišně, protože kvůli maskám se bude vyjadřovat nepravdivě. Protějšek bude navenek ukazovat jen to, co chce, aby svět viděl. Tak jako vy. Jenže tady to budete cítit. Budete VĚDĚT, že uvnitř je něco jiného, a tak moc vám známého. Budete se dívat do sebe a na sebe. Budete cítit, že i ten druhý do vás vidí. Tady se nemůže dít žádná toxicita, protože ten pohled do zrcadla vás bude doslova nutit vstát a udělat ty největší změny, kterých jste schopni. Nenechá vás to spát, dokud nezačnete opravdově žít. Neustále si ten vnitřní pocit puzení budete nosit v sobě, i přestože od toho zrcadla utečete třeba na druhý konec světa. Ten pohled prostě už proběhl. A nikdy jeho účinek neskončí. Je to dar, protože víte, že teď zákonitě nemůžete být mokřadem. Uvnitř by vás to totiž dřív spálilo na prach a vy jako fénix budete znovu pobídnuti vstát a dokončit to, pro co jste si sem přišli.

Tak ať se děje a všem kteří měli tu možnost, ten dar, pohlédnout do svého zrcadla přeji velkou trpělivost se sebou samým a nebrat se sakra tak vážně 😍

Krásný májový měsíc přeji, Laué