Když se řekne slovo modlitba, každý si většinou představí text psaný v bibli, který pronášíme, když chceme, aby k nám byla seslána pomoc nebo ochrana. Jako otčenáš nebo modlitbička s andělem strážným, kterou si děti říkají před usnutím. Máme ji hodě silně spjatou s náboženstvím. Což v nás může vyvolávat odpor k modlitbě jako takové.

Určitě každý víme, co znamená někomu něco dát a od někoho něco přijmout. A také je pravda, že spousta z nás má problém s obojím. Někdy se nám nechce dávat, a někdy se nám příčí přijímat. Tohle vše se děje, protože nechápeme opravdový význam slova DÁVAT a slova PŘIJÍMAT. Jsou to symboly pro energie. Dávání a přijímaní představují energetický...

Zodpovědné rozhodování ze srdce nevytváří žádnou karmu. Osvobozuje. Karma jako taková není trestem, je stvořená z našeho vlastního podnětu udělat věci příště lépe, než se nám minule podařilo. Nemusí se nutně přenášet z jednoho života do života dalšího , ale vytváříme si ji i v rámci života aktuálního. Je to touha naší duše předat ze sebe nejvíc...

Každý z nás je na své cestě nejprve hledající. V této fázi je zatím ještě obrovská většina lidstva. Je to fáze, kdy se snažíme někam přiřadit. Naše prvotní touha po sjednocení je tak silná, že hledáme nejprve okruh lidí, kam zapadneme. Ve většině případů se narodíme do rodin, kam až tak úplně nezapadáme. Nenacházíme pochopení pro to, jací skutečně...

Šikana

17.09.2021

Dnes bych se chtěla jen v krátkosti zmínit o tématu šikana. Tématu, které se nevyhne ani dětskému kolektivu, kde bývá šikana nejvíc viděna.

Být dobrým člověkem nás učí systém a být dobrým člověkem nás učí i spiritualita.

Kdo by se netěšil na miminko? Krásná čistá zářivá bytost. Tolik si ji přejeme, a když to přijde, tak se nám otevře i ta druhá část mateřství, která byla doposud držena ostatními ženami jako tajemství.

Já vím, jak moc toužíš po tom, aby Ti byla dána svoboda. Jak moc se bráníš nátlaku, který je na tebe zvenčí vyvíjen. Jak omezují tvoje tělo a zasahují do tvých hranic, které jsi tak urputně budoval. Jak moc chceš povstat a bojovat!