Určitě každý znáte rčení, Buďte v obraze. Má snad znamenat, že víc víte o tom, co se děje? Opak je ale pravdou.

Síla Soucitu

16.11.2021

Znám jednoho rybáře. Jeho srdce je naplněno bolestí, křivdou a nenávistí. Žije sám, jen se svým němým přítelem, pejskem. Prodal dům a odstěhoval se do malého karavanu na břeh řeky. Myslel si, že uteče ze světa, který pro něj nebyl přívětivý. Kde se mu už nelíbilo žít. Kde si lidé navzájem nevěří a žijí v přetvářce. A tak odešel od...

Dnes, jsem se rozhodla, že vydám na světlo velmi ožehavé téma. Už mi chodilo častěji, ale ke psaní jsem sebe sama ještě nepustila. Až dnes, kdy slunce na konci října svítí tak silně, až mi nádechem jasnosti připomíná letní dny.

Když se řekne slovo modlitba, každý si většinou představí text psaný v bibli, který pronášíme, když chceme, aby k nám byla seslána pomoc nebo ochrana. Jako otčenáš nebo modlitbička s andělem strážným, kterou si děti říkají před usnutím. Máme ji hodě silně spjatou s náboženstvím. Což v nás může vyvolávat odpor k modlitbě jako takové.

Určitě každý víme, co znamená někomu něco dát a od někoho něco přijmout. A také je pravda, že spousta z nás má problém s obojím. Někdy se nám nechce dávat, a někdy se nám příčí přijímat. Tohle vše se děje, protože nechápeme opravdový význam slova DÁVAT a slova PŘIJÍMAT. Jsou to symboly pro energie. Dávání a přijímaní představují energetický...

Zodpovědné rozhodování ze srdce nevytváří žádnou karmu. Osvobozuje. Karma jako taková není trestem, je stvořená z našeho vlastního podnětu udělat věci příště lépe, než se nám minule podařilo. Nemusí se nutně přenášet z jednoho života do života dalšího , ale vytváříme si ji i v rámci života aktuálního. Je to touha naší duše předat ze sebe nejvíc...

Každý z nás je na své cestě nejprve hledající. V této fázi je zatím ještě obrovská většina lidstva. Je to fáze, kdy se snažíme někam přiřadit. Naše prvotní touha po sjednocení je tak silná, že hledáme nejprve okruh lidí, kam zapadneme. Ve většině případů se narodíme do rodin, kam až tak úplně nezapadáme. Nenacházíme pochopení pro to, jací skutečně...

Šikana

17.09.2021

Dnes bych se chtěla jen v krátkosti zmínit o tématu šikana. Tématu, které se nevyhne ani dětskému kolektivu, kde bývá šikana nejvíc viděna.